ALKOL BAĞIMLILARININ ÇOCUKLARI

ALKOL BAĞIMLILARININ ÇOCUKLARI

Bir ya da birden fazla ebeveyniniz alkol bağımlısı çocuğusunuz. Şu an kullanmıyor olsalar bile böyle bir ailede büyüdüyseniz siz de bir alkol bağımlısı çocuğusunuz.

Bağımlı ebeveynin olduğu bir ailede işler diğer ailelerden farklı yürür. Sağlıklı ailelerin adil, tutarlı ve duruma göre esnek olan kuralları olması kişinin gelişimi için temeldir. Alkolik ailedeki kurallar ise tutarsız, çocuğu korumaktan uzak, onun utanmasına ve suçlu hissetmesine neden olacak niteliktedir.

Alkolik ailelerde çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçları yeterince ve düzenli karşılanmaz. Ebeveynlerinden yeterli ilgi, sevgi ve destek görmez, problemlerini çözme konusunda gerekli rehberlik almazlar. Aile üyeleri her geçen gün alkolik ebeveynle daha çok meşgul olmaya başlar ve yaşam çocuklar için her geçen gün biraz daha belirsiz hale gelir. Alkolik ailelerde çocuğa verilen sözler unutulur, yapılan bir plan alkolik ebeveynin bir davranışına bağlı olarak hiç beklenmedik bir şekilde alt üst olabilir.

Alkol bağımlılarının çocukları birçok açıdan risk altındadır. Anne ya da babası alkol bağımlısı olanların alkol bağımlısı olma riski ebeveyni alkol bağımlısı olmayanlara göre ortalama 7 kat daha fazladır. Ayrıca alkol bağımlılarının çocuklarında davranış problemleri, dürtüsellik, depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı, anti sosyal kişilik tanılarına da daha sık rastlanır.

Bazı çalışmalar alkol bağımlılarının çocuklarının özgüvenlerinin daha düşük olduğunu, yaşamdan daha az doyum sağladıklarını, sorunlarla baş etmekte daha fazla zorlandıklarını, güven ve emniyet duygularını kaybettikleri için duygusal ilişkilerde partnerlerine kaygılı ve güvensiz şekilde bağlandıklarını bulmuştur.

 

Alkol bağımlısı bir ebeveynin olduğu ailede fiziksel şiddetin diğer ailelere kıyasla daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu ailelerde büyüyen çocuklar hem anne baba arasındaki fiziksel ve sözel şiddete daha fazla tanık olurlar, hem de diğer ailelerdeki çocuklara kıyasla daha fazla sözel şiddete maruz kalırlar. Bu durum ileriki yaşamlarında bu çocukların daha fazla şiddet uygulayan ya da fiziksel şiddete daha fazla maruz kalan kişiler olmalarına neden olur. Erkekler daha saldırgan olup şiddet uygulamaya eğilimli hale gelirken, kadınlar alkolik bir eş ya da partner seçer ve şiddete daha fazla maruz kalırlar.

Alkol bağımlılarının çocukları anne-babalarından yeterli düzeyde yönlendirme, cesaretlendirme ve destek almamış oldukları için bir işi sonuna kadar sürdürmekte ve başarılı olmakta güçlük çekerler. Başarılı olsalar dahi kendilerini sürekli acımasızca eleştirirler.

Bu kişiler çocuk olmayı çok erken yaşlarda unutmuşlardır. Sorumluluk almaya çok erken yaşlarda başlamışlardır. Alkolik ebeveyn alkolün etkisi altındayken, diğer ebeveyn ise alkolik ebeveyn ile çokça meşgulken bu çocukların erkenden büyüyüp kendilerinin ve belki de kardeşlerinin ebeveynleri olmaları gerekmiştir. Bu yüzden olsa gerek aşırı kontrolcü olabilirler. Her şeyi planlamak zorunda hissederler, bazı işleri akışına bırakmakta zorlanırlar. Hep ciddi olmak zorunda hissederler, eğlenmek onlara çocukça gelir.

Sürekli onaylanmayı beklerler. “Kendilerine inanmazlar” ve başkalarının onlara doğrunun ne olduğunu söylemelerine ihtiyaç duyarlar.

Kişisel sınırlarını belirlemekte zorlanırlar. Çok kapalı olup insanlardan uzaklaşır ya da kendilerini feda edecek düzeyde insanların onların sınırlarını ihlal etmesine izin verirler. Sınırların ihlal edilmesine izin verenler “Hayır” demekte zorlanırlar. Çünkü kendilerini sürekli başkalarıyla ilgilenmek zorunda hissederler. Onların ne düşündükleri, ne istedikleri ya da neye ihtiyaçları olduğu önemli değildir.

Yaşamda bunca olumsuzluk ve risk altında büyümek oldukça zor. Çocuklukta başlayan zorluklar yetişkin yaşamınızda da peşinizi bırakmıyor olabilir. Buna rağmen hayatınıza devam ediyorsunuz, ancak zaman zaman zorlanıyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak ve yalnız baş etmek zorunda değilsiniz, herkes gibi sizin de desteğe ihtiyacınız olabilir.

 

ilachaber
ilachaber
ADMINISTRATOR
PROFİL

İlgili Makaleler