BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN İLAÇ ETKİLEŞİMİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARIN İLAÇ ETKİLEŞİMİ

Bu grup ilaçlar prostat ve idrar yollarındaki düz kasları gevşeterek, idrarın idrar yollarından rahat geçmesini sağlayarak idrara çıkmayı rahatlatır ve idrar sıkışması hissini hafifletir.

ALFUZOSIN HCL: Alfa 1 blokeri

Doksazosin, fenoksibenzamin, indoramin, prazosin, tamsulosin, terazosin.

Antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanımı sonucu tansiyonda belirgin bir düşme yaşanabilir.

Ketokonazol, itrakonazol

Nitratlar, rifampin, ritonavir ile etkileşimleri vardır.

Not : Genel anestezi gerektirecek bir operasyon veya diş tedavisi olunacaksa, hasta 24 saat önce ilaç kullanımı kesmelidir. Özellikle katarakt operasyonu olunacaksa, doktora bu ilacın kullanıldığı mutlaka söylenmelidir.

DOKSAZOSİN :Alfa-bloker

Klinik deneyimlerde advers ilaç etkileşimi olmadan tiazid diüretikler,furosemid,beta bloker ilaçlar,nonsteroıd antiinflamatuar ilaçlar,antibiotikler,oral hipoglisemik ilaçlar,ürikosürk ajanlar veya antikoagülanlarla beraber kullanımında bir etkileşim gözlenmemiştir.Terazosin ve prazosin ile birlikte kullanımı kan basıncını daha da düşürebilir.

DUTASTERİD : 5 alfa-redüktaz enzim inhibitörü

Alfa blokerler ile birlikte kullanımı sonucu kalp yetmezliği riski yaratır.

Not : Kadın, çocuk ve gençler sızıntı olan avodart kapsüllerini çıplak elle ellememelidir. Aktif içerik deriden emilebilir, temas durumunda eller yıkanmalıdır.

TAMSULOSİN HCl : Alfa 1-adrenoreseptör antagonisti

Diklofenak ve varfarin tamsulosinin vücuttan atılmasını hızlandırabilir.

Ketokonazol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eritromisin ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Diğer Alfa 1-adrenoreseptör blokerleri ile birlikte kullanımı kan basıncında düşmeye neden olabilir.

Atenolol,enalapril,teofilin,simetidin,furosemid ile birlikte kullanılabilir.

ilachaber
ilachaber
ADMINISTRATOR
PROFİL

İlgili Makaleler