FAKÜLTE SAYISI ARTIYOR, İSTİHDAM YERİNDE SAYIYOR

FAKÜLTE SAYISI ARTIYOR, İSTİHDAM YERİNDE SAYIYOR

Türkiye’deki Eczacılık Fakültesi sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11’den, 2012-2013 yılında 17’ye, 2018-2019 yılında ise 42’ye çıktı. 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin resmen kurulması ile bu sayı 50’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre, yıllık mezun sayısı 1600’ün üzerinde olmakla birlikte öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı düşmekte ve tüm fakültelerde büyük farklılık göstermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “2023 yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” başlıklı rapora göre; bugünkü koşullar sabit kalmak kaydıyla 2023 yılı sonunda yaklaşık 9.000 arz fazlası oluşacak. Hesaplamalara göre fakültelere yönelik bir düzenleme yapılmaz yani yeni fakülte açılmaz, var olanlarda kontenjanlar azaltılmaz ve insan gücü planlaması dikkate alınmazsa, yakın gelecekte fazla mezun ve işsiz eczacı olacak. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren eczacılar acilen bir önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

 

Ecz. İpek Öztürk / Yeni Ezgi Eczanesi – Urla

Son yıllarda neredeyse tüm bölümlerde olduğu gibi fiziki koşulların ve akademisyen kadrolarının yeterliliğine bakılmadan açılan Eczacılık Fakülteleri biz eczacıları tedirgin ediyor. Fakülte sayısındaki kontrolsüz artış yakın gelecekte mesleğimizi daha da zorlaştıracağını düşünüyorum. Mevcut fakültelerdeki gerek akademisyen sayısının yetersizliği gerek teknik eksiklikleri aza indirmek için uğraşmak yerine yeni fakülte açılmasını doğru bulmuyorum. Zira nüfus kriterine göre kısıtlamanın geçerli olduğu bu süreçte eczane açılmak istendiğinde yasa gereği serbest eczane açabilecek eczacı sayısı da azalıyor. Acilen ve kalıcı bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.

 

Ecz. Necdet Süne / Buca Itır Eczanesi – Buca

Türkiye’de maalesef birçok bölümde olduğu gibi bizim fakültelerimizde de kontrolsüz bir büyüme başladı. Sayısı artan eczacılık fakülteleri beraberinde birçok sorunu da getirdi. Eczacılık fakültelerinin prestiji yüksek olduğu için her üniversite bünyesinde barındırmak istiyor diye ya da şehrin ekonomik yapısına katkı olsun diye açılmamalı… Mesela Türkiye genelinde 15 eczacılık fakültesi olsa geriye kalan fakülteler de ar-ge olarak faaliyete devam etse daha faydalı olur. Anadolu’nun birçok noktasına ders vermeye giden dönem arkadaşlarım var. Onlardan aldığım bilgi de Anadolu’daki birçok eczacılık fakültesinde akademisyen sayısının yetersiz olduğu yönünde.  Gençler laboratuvarda majistral prapat yapmadan mezun oluyorlar. Bu fakültelerden gelen stajyer eczacılarda durumun vahameti daha net ortaya çıkıyor. Bana kalırsa yapılacak tek bir şey var. Şu andan itibaren başka bir fakülte açılmayacak; mevcut fakültelerden öğrenci almayanlar ise sadece akademisyen yetiştirmek üzere eğitime devam edecek. Son olarak meslek örgütümüzün yöneticilerinin eczacılık fakültelerinin akademisyenleri ile birlikte ilgili kurumlarla bu konuyu enine boyuna görüşmesi gerektiğini düşünüyorum.

 

Ecz. İbrahim Karabay/ Çare Eczanesi – Yenişehir

Türkiye genelinde eğitim sisteminde bazı problemler var ama bizim mesleğimizde bu sorun daha çok dikkat çekiyor. Sayısı gittikçe artan eczacılık fakülteleri mesleğimizle ilgili sorunların en başında geliyor. Günümüzde mesleğimizin bir itibarı var ama böyle giderse yakın gelecekte meslektaşlarımız da işsizler grubuna katılacak. Kontrolsüz fakülte açılmaması, var olanların kontenjanlarının azaltılması ve yeterli alt yapıya sahip olmayan fakültelerin de acilen kapatılması gerektiğini düşünüyorum.

 

Ecz. Volkan Armagan /Volkan Eczanesi – Karşıyaka

Artan fakülte sayısı çok acil değilmiş gibi gözükse de mesleğimizin en büyük sorunlarından biri, bunun sonuçlarını kısa vadede göreceğiz. Sadece binadan ibaret olan fakülteler niteliksiz eczacı işgücü üretiyorlar. İhtiyaç fazlası eczacı yetişmesi işsiz eczacıları doğuracak ve bunun yanında birçok problem de gelecek. Kısacası mesleğimiz değersizleşecek. Maalesef açılan fakültelerin kapatılmasının da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ancak yeni açılan eczacılık fakülteleri araştırma fakülteleri haline getirilirse çözüme ilk adım için doğru bir çalışma olur. Ayrıca fakültelere giriş için başarı sıralamasını da yukarı çekmek gerektiğini düşünüyorum.

 

Ecz. Hakan Şimşek/ Demirege Eczanesi – Karşıyaka

Bilindiği gibi eczacılar hastaya en yakın sağlık danışmanı görevini üstleniyor. Bu anlamda mezun olan ve göreve başlayan eczacının tam donanımlı olması gerekiyor. Yeni açılan fakültelerde yeterli öğretim görevlisi olmadığı için öğrenim gören eczacı adaylarında bu donanımı tam olarak sağlamak pek mümkün olmuyor. Mezun olacak eczacılara istihdam imkanı sağlamadan fakülte sayısını artırarak mezun işsiz sayısını artırıyor. İlaç sanayinde daha fazla eczacı istihdamı sağlayarak ya da devlet hastanelerinde yatak sayısına göre veya hastanenin kapasitesine göre eczacı istihdamını sağlarsak bu işi sorunsuz çözeriz. Mesleğimize ve genç meslektaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.

 

Ecz. Pınar Baybaş / Bayram Eczanesi – Narlıdere

Kontrolsüz artan fakülte sayısı; artan mezun sayısı ve artan fakülte sayısını karşılayacak boyutta öğretim görevlisi anlamına geliyor. Benim bildiğim kadarıyla yeni açılan eczacılık fakültelerinin çoğunda fiziki koşullar yetersiz ve öğretim görevlisi sayısı az. Bu fakültelerde öğrenim gören genç meslektaşlarımın aldığı mesleki eğitimin kalitesinin de aynı doğrultuda olacağı yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca akademisyenlerin de eczacı olması gerekiyor zira kimya fakültesi mezununun bir eczacıya eğitim vermesi ile bir eczacının eczacıya eğitim vermesi arasında da çok fark var. Türkiye’deki mesleki tabloya baktığımızda eczane eczacılığına ihtiyaç yok, kamuda da durum aynı, ilaç üretim konusunda da çok güçlü bir ülke olmadığımız için ve burada da eczacıların yerini kimyagerler doldurduğu için istihdam oldukça az. Kısacası artan fakülte sayısı mesleki prestijimizi düşürüyor. Aslında meslek sahibi olmak için üniversiteye gidiyoruz ama mesleksizleşiyoruz.

 

Ecz. Mustafa Faik Özüdüz / Faik Eczanesi – Bayraklı

Bizim dönemimizde Türkiye genelinde toplam 7 tane eczacılık fakültesi vardı. Bu 7 fakültenin akademisyen kadrosu da fiziki koşulları da yeterliydi; dolayısıyla o dönemlerde bu mesleğe adım atanlar mesleği hakkıyla öğrendi ve hala o günlerde edindikleri mesleki tecrübe ile eczacılığı yaşatıyor. Ancak son yıllarda kontrolsüz şekilde açılan yetersiz alt yapılı fakülteler, ihtiyaç fazlası kontenjanlar ile  mesleği eksik öğrenen gençler yetiştiriyor. Bizler sağlık çalışanıyız yani hata kabul etmeyen bir meslek grubunun üyeleriyiz. İnsan sağlığı söz konusu olduğunda yapılan en ufak hatanın telafisi olmaz. Dolayısıyla yetersiz akademisyen kadroları ve eksik laboratuvarı olan fakülteyi açmanın kimseye bir yararı yok. Ayrıca kontenjanların da düşmesi gerekiyor, bu tüm meslekler için geçerli. Kaç tane eczacıya ihtiyaç varsa belirlenmeli ve sadece o kadar öğrenci alınmalı, iş bulamayacak yani çalışamayacak insanı mezun etmenin bir anlamı yok.

 

Ecz. Yeşim Ekinci

Hemen hemen her meslekte olan ihtiyaç fazlası mezun sorunu bizim mesleğimizde de büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Eczacılık fakülteleri açılıyor ama açılan fakültelerdeki eğitim şartları çok yetersiz. Çoğu arkadaşım büyük hayallerle girdiği fakülteden mezun olmaya yakın gelecek kaygısına düşüyor. İş bulma kaygımız arttıkça verimliliğimizde azalıyor. Kamuda ve ilaç üretiminde yeterli kadro yok. Yeni fakülte açılmaması ve var olan fakültelerin de kontenjanların da düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Artan fakülte sayısı acil değilmiş gibi dursa da bence mesleğimizin en acil sorunlarının başında geliyor.

 

Ecz. Fahri Avgan / Arzu Eczanesi – Eşrefpaşa

Mesleğimizin eski saygınlığı yok. Eskiden eczanı hanım, eczacı bey diye hitap ederlerdi şimdi ‘İlaç ver’ diyorlar. Bizler okuduğumuz fakültelerde sıkı ve kaliteli eğitimler aldık. Ancak şimdiki fakültelerin çoğu sadece binadan ibaret… Hocaları ve laboratuvarları eksik olan bu fakültelerde yetersiz donanımda yetişen genç meslektaşlarımın istenilen donanımda olmayışı da mesleğimizin itibarını düşürüyor. Bence fakülteler birkaç sene öğrenci almamalı bu şekilde ihtiyaç fazlası eczacı sayısını azaltabiliriz.

 

Ecz. Müzeyyen Öztürk / Özemek Eczanesi – Basınsitesi

Öğretimin kalitesi her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de çok önemli, hatta bizler vatandaşa en yakın sağlık danışmanı olduğumuz için daha da büyük önem teşkil ediyor. Bizim dönemimizde hocalarımızın çoğu Ankara ve İstanbul’dan gelirdi teknik imkanlarımız da vardı o yüzden dolu dolu yetiştik. Şimdi bakıyorum eczacılık fakültesi öğrencileri bizler kadar dolu eğitim almıyorlar. Çünkü fakülte sayısı arttı, akademisyen sayısı ve teknik imkanlar yetersiz kaldı. İnsan çalışma hayatında ne kadar şey öğrenirse öğrensin eğitim sürecinde öğrendiklerinin katkısı görmezden gelinemez. Ben inanıyorum ki eğitimini dolu dolu tamamlayan gençler hem mesleki hayatlarında hem de sosyal hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Dilerim ki genç meslektaşlarım için en hızlı şekilde kalıcı ve net bir çözüm üretilir.

ilachaber
ilachaber
ADMINISTRATOR
PROFİL

İlgili Makaleler