RUH SAĞLIĞIMIZI NASIL KORURUZ

RUH SAĞLIĞIMIZI NASIL KORURUZ

 

Fiziksel ve ruhsal sağlığımız birbiriyle bütün içinde işlemektedir. Fiziksel sağılığımızın ruh durumumuz etkilediği gibi ruhsal sorunlar da fiziksel sağlığımızı etkiler. Hatta birçok tedaviye rağmen çözülmeyen bazı fiziksel sorunlar, ruhsal destek alınmasıyla iyileşebilmektedir.

Peki ruh sağlığımız nelerden etkilenir?

 

Bireysel Risk Faktörleri: Bağlanma örüntüleri, kişilik özellikleri, madde kullanımı, akademik başarısızlık, özgüven, başa çıkma becerileri vb.

 

Çevresel Risk Faktörleri: Düşük sosyo-ekonomik düzey, şiddete maruz kalma, vb.

 

Ailesel Risk Faktörleri: Sağlıksız ebeveyn tutumları, ruhsal/kronik bir hastalığı olan ebeveyne sahip olma, madde kullanan ya da suç işlemiş ebeveyne sahip olma, çocuk ihmali, yetersiz beslenme, ebeveynlerin boşanması, fiziksel ve cinsel yönden suiistimal vb.

 

Ruh sağlığımızı korumak için;

 

ETİKETLEMEKTEN UZAK DURUN

Kendimizi ya da başkasını etiketlemekten uzak durmalıyız, çünkü bu insanı ötekileştirir. Etiketleme kişinin yardım alma girişimini engeller. Psikiyatrik rahatsızlık isimlerinin gündelik yaşamda dalga geçmek ya da o kişinin olumsuzluğunu yansıtmak için kullanmak da bir etiketlemedir. Yardım aldığı ya da tedavi gördüğü için kullanılan “deli”, “ruh hastası” gibi ifadeler kişinin aldığı yardımı sürdürmesini engeller.

 

DOĞRU BİLGİ SAHİBİ OLUN

Her bilgi doğru bilgi değildir. Sosyal hayatta çok fazla kirli bilgiyle karşılaşılıyor. Sıkıntılarınız problemleriniz hakkında uzman kişilerden bilgi alın. Topluma yönelik verilen kapsamlı ve düzenli eğitimlerin ruh sağlığını korumada önemli bir yeri vardır. Ebeveyn olmak isteyen çiftelere anne-baba eğitimleri, toplumun her kesimi için bağımlılık hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmelidir. Ebeveynlerin yanı sıra öğretmenlerin duygusal sorunlar hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesi, sorunların erken fark edilerek uygun sevklerin yapılmasını sağlayacaktır. Bazı belediyeler ruhsal alanla ilgili konularda düzenli eğitimler vermektedir. Uzmanlar tarafından verilen eğitimler hakkında bilgi alabilir ve katılabilirsiniz.

 

STRES FAKTÖRLERİNİ AZALTIN

Stresten arınmış bir hayat mümkün değildir. Ancak stres faktörlerini mümkün olduğunca azaltmaya çalışmak gerekir. Bunun için yapılacak en önemli şey stresle başa çıkmada sağlıksız olan sigara içme, alkol alma, çok fazla uyuma, aşırı yeme davranışlarından uzak durmak ve bunları yapabilmek için yardım almaktır. Çünkü bu yöntemler bir süre sonra iş ya da kilo/sağlık problemleri gibi stres faktörleri haline gelmektedir.

 

YENİ BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ ÖĞRENİN

Sorunlarla başa çıkma yöntem ve becerileri büyüdüğümüz ortamlarda (aile, okul, sosyal çevre gibi) öğrenilir. Eğer bir ebeveyn iseniz, unutmayın siz bir rol modelsiniz. Aile içi sorunlar ya da ebeveynlerin bireysel sorunları için yardım alması sağlıklı baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi için gereklidir. Ancak böyle çocuklarınız bu yöntemleri yetişkin yaşama taşıyabilirler. Tedavi görüyorsanız ya da gördüyseniz, tedavi sürecinde ya da sonrasında sosyal destek gruplarına katılmak başa çıkma becerilerini destekleyici olacaktır.

 

ÖNLEM ALIN

Çocukluk ve ergenlikte görülen davranış problemlerine zamanında müdahale yetişkin yaşama taşınmasını ve kişilik örüntüsü olarak yerleşmesini önleyebilir.

 

PSİKOLOJİK AÇIDAN DAYANIKLI HALE GELİN

Psikolojik dayanıklılık için öz-kaynaklarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir. Özgüven önemli bir kaynağımızdır. Özgüveni yüksek bireyler sorunlarıyla baş edecek güç ve beceriye sahip olduklarına inanırlar. Duygu, düşünce ve davranışlarını sağlıklı biçimde yönetebilirler. Gerektiğinde başkalarına da yardım edebilirler. Özgüveni düşük kişilerin ise kaygı, çaresizlik ve depresif belirtiler yaşama olasılıkları daha yüksektir. Özgüvenin yükselmesi için yeterliliklerimizin farkına varmamız ve kendimize saygı duymayı öğrenmemiz önemlidir. Sağlığınıza sahip çıkın! Görmezden gelmeyin! Ertelemeyin! Değişmek için kendinize şans verin!

 

Psikolog Hilal Yalçın

ilachaber
ilachaber
ADMINISTRATOR
PROFİL

İlgili Makaleler